Family Care

Prowadzenie cukrzycy - dlaczego jest ważny dobry kontakt z lekarzem?

prowadzenie cukrzycy

Cukrzyca to ważny problem zdrowotny o którym każdego dnia chcielibyśmy zapomnieć, jednak ze względu na konsekwencje
nieprawidłowego prowadzenia glikemii (lub braku kontroli) powiniśmy dbać o poziomy cukru.

                                 Jak to się dzieje, że tracimy kontrolę nad cukrzycą?

–  Czasami tracimy czujność gdy glikemie są prawidłowe.

–  Sam fakt bólu związanego z ukłuciem palca sprawia, że niechętnie mierzymy cukier.

– Trudny kontakt z lekarzem prowadzącym cukrzycę lub brak jednego, który śledzi przebieg           naszej choroby i zna nasze problemy związane z chorobą
– Czasami jest to długi czas oczekiwania na wizytę lekarską
– Lekarz nie ma czasu aby zająć się wnikliwie naszymi problemami,
– Brak zrozumienia ze strony lekarza naszej sytuacji-

 

Pracując z pacjentami chcialibyśmy pomóc w znalezieniu właściwego sposobu prowadzenia cukrzycy indywidualnie dla każdego pacjenta . 

Wychodzimy z założenia, że przebieg choroby, reakcja na określone czynniki jest u każdego pacjenta inna.

Analizujemy bieżące i historyczną wyniki w korelacji z aktywnością pacjenta  

cukrzyca u dzieci

Select Your Style

Header Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout

Outstanding Demos

With easy ONE CLICK INSTALL and fully customizable options, our demos are the best start you'll ever get!!